KAKO POMAGAMO

Projekt Veriga dobrih ljudi je bil zasnovan z željo in ciljem, da s programom opolnomočenja družin v stiski, ki ga je zasnovala Anita Ogulin skupaj s sodelavci ZPM Ljubljana Moste-Polje, pomagamo čim več družinam po vsej Sloveniji, ki živijo v revščini.

Če želimo zmanjšati revščino v Sloveniji, predvsem pa zajeziti večgeneracijsko revščino, ki dokazano slabi celotno družbo, se moramo odpravljanja vzrokov, ki družine pahne pod prag revščine, lotiti celostno in sistemsko. V Sloveniji obstaja veliko humanitarnih društev, ki s srčnostjo posameznikov rešujejo najhujše stiske in zadovoljujejo najnujnejše življenjske potrebe – potrebe po hrani. Vendar je napočil čas, ko to ni več dovolj. Revščina danes zaobjema veliko več kot le lakoto. Revščina vpliva na izobrazbo, na doseganje družbenih ciljev, na neustrezne bivanjske razmere, povzroča izločenost in izključenost otrok iz družbe – enostavno jim odvzame možnosti pridobivanja znanj in vrednot, ki bi jim v življenju pomagale preseči začarani krog revščine.

Zato je ključnega pomena, da družina z mladoletnimi otroki, ki ima živi v revščini, prejme celostno obravnavo (psihosocialna pomoč in terapije, izgradnja kompetenc, finančna in materialna pomoč, socialna integracija otrok in staršev), saj le-ta zagotavlja dolgotrajni uspeh pri preseganju revščine.

Vseslovenski projekt Veriga dobrih ljudi in program opolnomočenja izvaja Zveza prijateteljev mladine Ljubljana Moste-Polje in je na voljo družinam z mladoletnimi otroki iz vse Slovenije.

VEČ O ZVEZI PRIJATELJEV MLADINE LJUBLJANA MOSTE-POLJE

PROGRAM OPOLNOMOČENJA DRUŽIN V STISKI

Za družino z izkušnjo revščine je dolgoročno najbolj učinkovit program opolnomočenja, ki ga družina prejme na enem  mestu. Zagotovo je najprej potrebna finančna pomoč, da se preprečijo najhujše posledice, a za dolgoročen uspeh je treba delovati celostno. Ko se družina znajde na dnu, ko ne zmore sama zagotoviti lastnega obstoja, se pogosto zamajejo vsi stebri življenja tako staršev kot tudi otrok in njihovih medosebnih odnosov. Na podlagi potreb, ki smo jih zaznali pri dolgoletnem delu z družinami, smo zasnovali program opolnomočenja za vse člane družine.

Program opolnomočenja temelji na štirih stebrih pomoči in družinam omogoča, da okrepijo svoje kompetence, najdejo pogum za reševanje nastale situacijo in ponovno postanejo aktiven člen naše družbe.

Štirje stebri programa opolnomočenja so:

FINANČNA IN MATERIALNA POMOČ

Ko družino sprejmemo v naš program, je finančno in materialno pogosto povsem izčrpana in ne more zagotoviti niti najosnovnejšega preživetja. V kolikor je to potrebno, jim poravnamo najnujnejše življenjske stroške in dolgove, obenem pa skupaj naredimo finančni načrt za reševanje nastale situacije. Za družine, pri katerih je finančna ali bivalna stiska še posebej težka, organiziramo dobrodelni sklad in s pomočjo podpornikov in javnosti zbiramo namenska sredstva, s katerimi se pokrivajo dolgovi ali uredijo najnujnejše bivalne razmere. Šoloobvezne otroke po potrebi vključimo v program Botrstva, da omogočimo razvoj njihovih talentov in zavedanja, da so tudi oni aktiven člen družbe. Družine v našem programu enkrat mesečno oskrbimo tudi s paketom hrane, pri katerem se trudimo, da je sestavljen iz polnovrednih in zdravih izdelkov.

 

 

BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ

Finančna stiska je pogosto povezana s pravnimi in birokratskimi zapleti. Tolmačenje zakonodaje za povprečnega državljana ni enostavno, poti socialnovarstvenega programa pa so pogosto birokratsko zahtevne, kar nemalo posameznikov privede do tega, da ne uveljavijo institucionalne pomoči, ki jim je v Sloveniji na voljo.

Zaradi vedno večjega obsega potreb po pomoči smo ustanovili Enotno pravno točko, ki je namenjena reševanju socialne problematike najbolj ogroženih družin, zajema pa predvsem področja stanovanjske problematike in uveljavljanja pravic iz naslova javnih sredstev.

Enotna pravna točka je za pomoč družinam v stiski na voljo na sedežu Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje, na Proletarski 1 v Ljubljani, v času uradnih ur vsako sredo med 10.00 in 17.00. Za pomoč pa smo na voljo tudi preko brezplačne številke 080 14 32 vsak četrtek od 9.00 do 12.00. Več informacij glede zadev, ki jih rešujemo v okviru brezplačne pravne pomoči, najdete na tej povezavi.

STROKOVNO VODENJE IN KREPITEV FUNKCIONALNIH KOMPETENC

Družine, ki se želijo vključiti v program opolnomočenaja Verige dobrih ljudi se najprej srečajo s strokovnim sodelavcem. Na tem nivoju je izredno pomemben sočuten sogovornik, ki razume nastalo situacijo in jo lahko tudi objektivno oceni. Strokovni sodelavec družino ves čas usmerja in obenem spremlja tudi njen napredek ter jo v okviru izdelanega načrta vključuje v različne podporne stebre programa za krepitev kompetenc in funkcionalnih znanj. Te posamezniku in družinam omogočajo, da se ponovno vrnejo na trg delovne sile in zmorejo poskrbeti zase in svojo družino. Za ta namen organiziramo:

  • delavnice upravljanja s finančnimi viri (npr. metode varčevanja, reševanje dolgov),
  • delavnice gospodarnega upravljanja gospodinjstva (npr. samooskrba, priprava cenovno ugodnih zdravih obrokov, urejanje gospodinjstva),
  • delavnice za krepitev funkcionalne pismenosti − na primer uporaba interneta in računalnika, izpolnjevanje prošenj in vlog, informiranje o pravnih in administrativnih postopkih, nasveti pri iskanju zaposlitve, finančna pismenost itd.
  • delavnice za krepitev starševskih kompetenc in skupinske delavnice za ponovno integracijo celotne družine, ki omogočajo tudi izmenjavo izkušenj in navezovanje socialnih stikov z družinami, ki so se znašle v podobni situaciji.

PSIHOSOCIALNA POMOČ IN ZDRAVJE

Ko se družina znajde na robu preživetja, ko je ogrožen njen obstoj in psihofizično zdravje vseh članov družine, je izredno pomembna tudi psihosocialna obravnava. Posameznim članom družine, ki to potrebujejo, tako omogočamo terapevtsko pomoč za obvladovanje nastale situacije, čustveno podporo, pomoč pri izgubi motivacije itd. Hkrati pa jih vključimo v delavnice o zdravju in zdravi prehrani, saj je celostno zdravje ključnega pomena za dolgoročen uspeh.

Izvajanje programa Psihosocialna pomoč in zdravje omogoča Krka – Partnerica za zdravje.

ZGODBE O USPEHU

ZGODBA MLADIH STARŠEV

Pri nas sta se oglasila mlada starša. Tiho in počasi sta odprla vrata. Povabila sem ju, da sedeta. Gledala sta v tla. Večkrat sem prekinila tišino in ju povabila, da spregovorita. In je začela mamica: “Psihiatrinja naju je usmerila k vam.” Znova tišina. Potem oče. “Je rekla, da nama boste zagotovo prisluhnili in pomagali …”

Mamica je pred tremi meseci rodila dvojčici, doma sta imela triletno deklico. Bila je v šestem mesecu nosečnosti, ki je ni mogla več skrivati, in dobila je odpoved. Ker so jo odjavili mnogo pred izročenim sklepom, je zamudila možnost za uveljavljanje nadomestila pri Zavodu za zaposlovanje.

Na dan poroda je sklep o prenehanju dela prejel tudi očka. Prihrankov nista imela, saj sta urejala mansardo domače hiše, za kar sta najela kreditna sredstva, ki pa jih nista mogla več odplačevati. Od domačih nista mogla pričakovati prav nobene pomoči.

Ko sta seštevala, česa vsega ne zmoreta več, sta prejela tudi sklep banke, da odstopajo od kreditne pogodbe. Pretila sta jima izvršba in rubež. Mamica je zbolela za poporodno depresijo, oče ni zmogel več.
Poskušala sta s samomorom.

Družina je potrebovala celostno podporo in pomoč. In ju tudi prejela. S staršema so se intenzivno ukvarjali terapevti, družino smo finančno in materialno izdatno podprli. Pravno smo uredili kreditni odnos. Očeta smo usposobili, da se je lahko vrnil na trg delovne sile, po zaključeni porodniški odsotnosti pa je delo našla tudi mamica.

Družina danes živi srečno življenje. Otroci so zdravi, mamica in očka uspešna na svojem področju dela. Niso pozabili, da so v nepredstavljivi stiski prejeli ustrezno pomoč takoj in na enem mestu. Svoje uspešno družinsko življenje delijo tudi z drugimi otroki, saj botrujejo trem nadobudnežem, ki so se znašli v stiski, kot so se pred leti sami.

Zaradi zagotavljanja anonimnosti so podatki o osebah in krajih spremenjeni.

ZGODBA GOSPE MARJETICE

Gospa Marjetica je mama samohranilka. Ima sedem otrok, šest jih je že odraslih in se sami prebijajo skozi življenje, ena je pa šele enajstletno dekletce. Z možem in najmlajšo hčerko so živeli na stari kmetiji, ki je bila močno dotrajana. Oče je umrl v naravni nesreči, tragična smrt pa je življenjsko ogrozila tako mamo kot deklico, saj je oče skrbel za družino. Stara kmetija je postala neprimerna za bivanje, podirala se je streha, v podu so bile luknje, napeljave pa so bile dotrajane in nevarne …

Ko se je mati prvič obrnila na nas, je bila zelo na tleh. V solzah je prosila za paket hrane. Po podrobnem razgovoru smo ugotovili, da je stiska družine zelo globoka. Organizirali smo zbiranje sredstev preko akcije v medijih. Večina zbranega denarja se je namenila za obnovo hiše, da smo jima zagotovili varno bivanje. Gospa Marjetica se je počasi postavljala na noge. Z veliko zagnanostjo je začela urejati dom in okolico. Povezali pa smo jo tudi z donatorko, ki jo je brezplačno naučila izdelovanja vitražev. Sedaj svoja dela že predstavlja na sejmih in si ureja spletno stran in vso dokumentacijo pri Obrtni zbornici Slovenije. Redno se udeležuje vseh naših srečanj in dejavnosti za družine. Vrnila se ji je volja do življenja, kar je bilo v veliko pomoč tudi njeni najmlajši hčerki, ki se je zaradi družinske stiske vedno bolj zapirala vase.

Zaradi zagotavljanja anonimnosti so podatki o osebah in krajih spremenjeni.

ZGODBA MAME SAMOHRANILKE

Na nas se je obrnila gospa srednjih let, samohranilka z najstniškim sinom. Ko se je prvič obrnila na nas, je bila povsem obupana. K nam jo je pripeljala njena soseda, ki jo je našla, ko je iz obupa želela storiti samomor. S sinom sta se zaradi nasilja umaknila v materinski dom, zaradi stiske pa je nasilen do mame postal tudi sin. Nasilje je postalo tako hudo, da ga je bila prisiljena poslati v vzgojni zavod. Tam sin uspešno napreduje in njun odnos se je že precej izboljšal. Ob koncih tedna in med počitnicami se vrača domov k mami, ki živi v majhnem stanovanju brez pohištva.

Družini je bilo v veliko pomoč predvsem opolnomočenje s preprostimi življenjskimi napotki, med drugim smo jo vključili v delavnice o gospodinjstvu in zdravi prehrani. Razširila je izbor zdrave in cenovno dostopne prehrane, pri delavnicah z gospodinjskimi vsebinami pa je spoznala, kako se lahko čisti s preprostimi in doma narejenimi čistili. Preko organiziranih aktivnosti v okviru našega programa je prišla v stik z gospo, kateri pomaga pri pospravljanju stanovanja in si tako zagotavlja dodatna sredstva. Pomagali smo ji pri pridobitvi licence NPZ za varnostnico, nakar je dobila redno zaposlitev. Gospa se je tako postavila na svoje noge in ponovno postala aktiven člen družbe. Ob zahvali našim sodelavkam je izpostavila, da ji je poleg vseh aktivnosti za opolnomočenje, ki jih je bila deležna v okviru programa, zelo veliko pomenila tudi podpora naših sodelavk, ki so jo navdajale z upanjem in samozavestjo.

Zaradi zagotavljanja anonimnosti so podatki o osebah in krajih spremenjeni.

Z dohodkom, nižjim od praga tveganja revščine, je v Sloveniji v letu 2019 živelo 268.000 oseb.

(vir: SURS)

POMAGAJ NAM PISATI DOBRE ZGODBE