ENO LETO DELOVANJA VERIGE DOBRIH LJUDI

Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje je na področju humanitarnosti dejavna že več kot 20 let. V tem času je poleg programa Botrstvo v Sloveniji, ki deluje že devet let, vzpostavila tudi program Veriga dobrih ljudi. Gre za najbolj celostni program pomoči, ki družinam z mladoletnimi otroki nudi podporo in pomoč na poti iz primeža revščine. Verigo dobrih ljudi je podprla tudi medijska hiša Pro Plus, saj je na družbene neenakosti in krivice potrebno ves čas glasno opozarjati in pomagati ljudem, ki se zaradi njih znajdejo v različnih stiskah.

Veriga dobrih ljudi je edini program v Sloveniji, ki je zastavljen tako, da družino v stiski podpira na vseh področjih življenja. Ljudje v socialni stiski zelo pogosto funkcionalno povsem ohromijo, zaradi česar se začnejo kopičiti številne težave in dolgovi, predvsem pa trpijo odnosi znotraj družine, še najbolj pa so prizadeti najšibkejši členi v naši družbi − otroci. Če želimo takšni družini pomagati na dolgi rok in prekiniti krog revščine, je nujna celostna pomoč in podpora na enem mestu. To v praksi pomeni, da družina, ki je vključena v program, prejme finančno pomoč za plačilo najnujnejših položnic za osnovne življenjske stroške, pravno pomoč za premostitev birokratskih in drugih ovir, psihosocialno pomoč, terapije in mediacije za vzpostavljanje in ohranjanje zdravih družinskih odnosov ter delavnice, na katerih pridobijo uporabna znanja za vodenje financ, starševstva in gospodinjstva. Ves čas obravnave je družina tudi strokovno vodena. Cilj programa opolnomočenja je, da se družina osamosvoji in zmore samostojno nadaljevati življenje ter tako ponovno postane aktivni člen naše družbe, predvsem pa nudi varno in spodbudno okolje za razvoj otrok.

»Prav vsaka družina ali človek v stiski najprej potrebuje varno okolje in kompetentnega sogovornika. Šele ko se vzpostavi zaupen odnos, se lahko odkrije razlog za stisko in izhod iz nje. Prav ta prvi stik, ki je ključnega pomena za uspešno nadaljevanje podpore in pomoči, ljudem nudimo v Verigi dobrih ljudi,« pove Anita Ogulin, predsednica Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje, in nadaljuje: »V programu Veriga dobrih ljudi uporabniki prejmejo vse tiste oblike pomoči, ki jim vračajo dostojanstvo ter jih opremijo z znanji na različnih področjih za uspešno in samostojno pot v življenje.«

V prvem letu delovanja so strokovnjaki programa Veriga dobrih ljudi pri ZPM Ljubljana Moste-Polje obravnavali več kot 700 družin z nepreskrbljenimi otroki iz vse Slovenije. Materialno so s prehranskimi paketi, oblačili in higienskimi pripomočki redno oskrbovali 1370 odraslih in 627 otrok, s pomočjo terapevtov pa so nudili psihosocialno pomoč 150 odraslim in 21 otrokom.

Družinski terapevt v Verigi dobrih ljudi in magister zakonskih in družinskih študij, Andrej Omulec, vodi individualne terapije uporabnikov programa Veriga dobrih ljudi. »Psihosocialna pomoč, ki jo družina prejme v okviru programa opolnomočenja, je ključnega pomena za čustveno stabilizacijo posameznika. Terapevtski odnos posamezniku omogoči objektiven vpogled v nastalo situacijo in v ga opremi z motivacijo, da se prične aktivno spopadati s težavami. Pri najtežjih primerih s terapijo preprečujemo tudi samomorilne misli in načrte,« pravi Andrej Omulec.

V okviru Verige dobrih ljudi deluje tudi Enotna pravna točka, kjer uporabnikom pomagajo pri pravnih zapletih; v enem letu so obravnavali 668 primerov. »Največ uporabnikov se na nas obrača s težavami pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Reorganizacija centrov za socialno delo ni bila prijazna do uporabnikov, ki anomalije v sistemu občutijo na lastni koži. Ti zavoljo napak v sistemu in neažurnosti ostajajo brez vseh prihodkov po več mesecev,« pove pobudnica Enotne pravne točke, odvetnica Nina Zidar Klemenčič. V preteklih letih so se trudili s konkretnimi predlogi sistemskih sprememb, ki bi ljudem olajšale in izboljšale življenje. Večkrat so jih posredovali vsem pristojnim v državi, vendar do konkretnih izboljšav ni prišlo. »Tokrat od političnih odločevalcev zahtevamo, da bolj ažurno nadaljujejo postopke za izločitev otroških dodatkov iz socialnih prejemkov in umestitev v družinske prejemke, takoj uredijo področje deložacij in pred njimi zaščitijo družine z nepreskrbljenimi otroki. Hkrati pozivamo k preudarnemu snovanju ukrepov, ki bi preprečevali neupravičeno prejemanje socialnih transferjev, saj je pri tem potrebno temeljito poznavanje problematike. Nepremišljeni ukrepi, kot je bila pobuda ukinitve dodatka za delovno aktivnost, dobesedno kaznujejo tiste, ki se trudijo rešiti se iz stiske.«  

Na dogodku je sodelovala tudi dr. Vesna Leskošek s Fakultete za socialno delo, ki je poudarila, da humanitarne organizacije opravljajo spoštovanja vredno delo in s svojim delovanjem zapolnijo prostor, iz katerega je izstopila država, vendar je ne morejo nadomestiti, saj ne morejo zajeti vseh ljudi, ki so izpadli iz sistema. Zato poziva k ukrepom, ki bi lahko znatno znižali revščino: »Takšni ukrepi so povečanje otroških dodatkov in štipendij, uvajanje državljanske pokojnine za starejše ter skrb za to, da zaposleni dobijo dostojne plače, ki jih dvignejo iz revščine.«

Veriga dobrih ljudi bo še naprej reševala stiske družin in še naprej širila mrežo po celi Sloveniji, prav tako bodo v okviru Enotne pravne točke neprenehoma opozarjali odločevalce na sistemsko neurejena področja in si prizadevali za sistemske spremembe. Ob tej priložnosti se je Anita Ogulin v imenu vseh družin zahvalila tudi vsem donatorjem in podpornikom Verige dobrih ljudi, saj program ne bi mogel delovati brez njih. Vljudno poziva tudi vsa podjetja in posameznike, ki zmorejo pomagati, da z donacijo omogočijo delovanje programa, ki krepi najšibkejšo celico naše družbe − to je družino – in tako krepi celotno slovensko družbo. Saj, kot pravi: “Ne smemo pozabiti, da je vsaka družba tako močna, kot je močan njen najšibkejši člen.”

(na fotografiji z leve proti desni: Andrej Omulec, dr. Vesna Leskošek, Nina Zidar Klemenčič, Anita Ogulin, Jani Muhič)