V Iskri se že več kot 70 let trudijo uresničevati svoje poslanstvo – s trajnostnim razvojem podjetja izboljševati kakovost življenja svojih zaposlenih in celotne družbe. Kot podjetje s tradicijo in velik zaposlovalec, ki med svojimi delavci nima nikogar, ki bi prejemal minimalno plačo,  se zavedajo velike odgovornosti in podpirajo družbeno odgovorne projekte. Zelo dobro se zavedajo pomena vlaganja v mlajše generacije. Zato vlagajo tudi  izdatna sredstva v projekte Zveze Prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje, in si skupaj z ekipo prostovoljcev in strokovnih sodelavcev prizadevajo za družbeno enakost otrok, mladih in družin Slovenije.

»V podjetju se zavedamo stisk, ki jih doživlja vse več ljudi vseh generacij v Sloveniji, zato z veseljem sodelujemo z Zvezo prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje, ki ustvarja pogoje za enake možnosti otrokom, mladim in družinam v stiski ter jim nudi celostno podporo in pomoč. Zato se skupaj z njimi trudimo – da s konkretno pomočjo prižgemo tisto  iskrico v očeh, ki jim spreminja sedanjost in gradi lepšo prihodnost.« je poudaril Dušan Šešok, predsednik uprave.

Vpeti so v vrsto projektov, ki jih v Zvezi prijateljev mladine Moste-Polje izvajamo za otroke in mladostnike, še posebej pa za družine v stiski. So nepogrešljiv člen Verige dobrih ljudi, v sklopu katerega podpirajo socialno mreženje družin, ki je pomembno za sklepanje novih poznanstev ter učenje samostojnega reševanja stisk. Poleg tega pa tudi najstnikom omogočajo izlete in doživetja na taborih in letovanjih. Že drugo leto zapored 22 mladostnikom iz vse Slovenije nudijo možnost uresničevanja svojih sanj. S štipendijami pomagajo posameznikom izjemnih talentov in potencialov, ki brez pomoči ne bi zmogli uresničevati zastavljenih izobraževalnih ciljev.

Odločitvi za takšno pomoč je botrovalo zavedanje, da mladostniki za odraščanje potrebujejo stabilno in spodbudno okolje. Le tako lahko presegajo vzorce in preprečujejo nastanek večgeneracijske revščine, hkrati pa dobijo priložnost spodbudnega osebnega razvoja in razvoja svojih potencialov.

V Iskri svoj prispevek k boljši prihodnosti družin v stiski vidijo kot del svojega poslanstva in širjenja solidarnosti, spoštovanja ter sodelovanja tudi med zaposlenimi. Predvsem pa zavedanja, da lahko prav vsak od njih z dobrimi dejanji odgovorno prispeva kamenček v mozaik boljšega življenja za šibkejšega od sebe.

In za tako izjemno podporo in pomoč smo jim neskončno hvaležni, tako tisti, ki se trudimo ustvariti boljši jutri, kot tudi naši uporabniki, ki jim z njihovo pomočjo ponovno prižgemo iskrico v očeh.