Veriga dobrih ljudi v času izrednih razmer

Spremljanje in zavzemanje za pravice socialno ogroženih družin, otrok in posameznikov

V Verigi dobrih ljudi in Zvezi prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje tudi v izrednih razmerah delujemo neposredno na terenu in smo ves čas na voljo vsem družinam, otrokom in posameznikom, ki nas potrebujejo.

Uporabnikom, ki so se znašli v duševnih stiskah zaradi izredne situacije, smo ves čas na voljo tudi za telefonske pogovore, svetovanje, neposredno pomoč. Na voljo so terapevti in vsi sodelavci ZPM Ljubljana Moste-Polje za pogovore, nasvete in druge oblike pomoči, ki jih ljudje v stiski širom Slovenije najbolj potrebujejo. Poleg tega nudimo učno pomoč na daljavo in druge aktivnosti prek spleta in telefona.

Odzvali smo se takoj, ko se je začelo razpravljati o možnosti zaprtja šol in vrtcev, saj nas je v prvi vrsti skrbelo, da bo veliko otrok ostalo brez tople prehrane. Na to smo opozarjali tudi v medijih. Naša organiziranost takojšnje celostne podpore in pomoči družinam v stiski, nam je omogočila, da smo lahko takoj vstopili v sodelovanje s civilno zaščito in drugimi organizacijami in neposredno pomagali družinam in vsem, ki so se trumoma obračali na nas za podporo in pomoč.

Sodelovanje z MOL pri zagotavljanju nujnega varstva otrok

Že v prvem tednu zaprtja vzgojno-izobraževalnih ustanov smo se povezali z Mestno občino Ljubljana in organizirali skupino prostovoljcev (kako poteka koordinacija, si lahko preberete na povezavi MOL,) ki nudi varstvo na domu tistim, ki so zaradi razmer ostali brez tega.

Več o povezovanju s prostovoljci in o delu z otroki, si lahko preberete v članku časopisa Dnevnika.

Pomoč družinam in posameznikom

Družine se od začetka epidemije soočajo predvsem s pomanjkanjem hrane, saj so ob zaprtju šol in vrtcev, v celoti breme prevzeli starši, številni med njimi ne zmorejo kriti stroškov povečane porabe hrane. V paniko jih potiska tudi to, da nimajo nobenih prihrankov, s katerimi bi nadomestili izpad prihodka in nimajo sredstev niti za poplačilo položnic. Od 16. 3. 2020 skladno z navodili in odredbami med družine delimo polnovredne prehranske in higienske pakete, ki omogočajo družinam pripravo kakovostnih obrokov. Tistim, ki zaradi ukrepov omejitve gibanja in drugih razlogov ne morejo do našega skladišča, hrano dostavljamo na dom. Oddaljenim družinam in posameznikom, pa pošiljamo vrednostne bone za nakup prehrane in tako zagotavljamo pomoč družinam iz vseh slovenskih regij. Za donirane prehranske izdelke, sadje in zelenjavo se zahvaljujemo vsem donatorjem.

Od prvega dne izrednih razmer se na nas obračajo ljudje, ki so ostali brez dela ali pa so na čakanju na delo, samostojni podjetniki in drugi, ki jih je prizadel nenadni izpad dohodka. Na tem mestu pozdravljamo ukrepe države, ki bodo posameznikom olajšali breme, ki ga bo epidemija pustila za seboj in upamo, da bodo kmalu stopili v veljavo.

Oskrba učencev in dijakov z računalniki in pomoč pri šolanju na domu

Pri šolanju na daljavo se družine soočajo tudi s pomanjkanjem primerne opreme tudi za komunikacijo z učitelji. Izjemno veliko je učencev in dijakov, ki nimajo računalniške opreme in internetne povezave. Tako smo skupaj z donatorji otrokom po vsej Sloveniji zagotovili že 60 računalnikov, do konca tedna pa bo številka narasla na 100. Ker pa starši še vedno sprašujejo po možnostih za pridobitev računalnika, še vedno sprejemamo donacije dobro delujočih računalnikov z naloženim operacijskim sistemom Windows.

Učencem, ki imajo težave pri osvajanju učne snovi na daljavo in jim starši ne zmorejo nuditi potrebne podpore, so na voljo naši prostovoljci, ki opravljajo inštrukcije po telefonu, nekaj družinam pa so nudili tudi pomoč pri vzpostavitvi potrebnih orodij za dostop do spletnih učilnic in drugih programov. Povratne informacije so zelo dobre, kar nas veseli in potrjuje naše dobro delo.

#verigadobrihljudi #skupajzmoremovec